Nazomer Nachtlicht 2017

Project Description

Het thema zal zijn ‘De Symboliek der Dromen’.

De kunstenaar Anish Kapoor is de inspiratiebron voor het thema van de editie van 2017. Hij creëert met een aantal van zijn werken momenten van verwarring voor de hersenenen om te twijfelen wat er ervaren wordt. Niet helemaal grijpbaar. Door een ‘kleine’ verandering in de ruimte aan te brengen (een gat in de vloer of een bolling in een witte muur) weet hij toch een groot effect te sorteren. Woorden als gezichtsbedrog, surrealisme, symboliek, werkelijkheid en onwerkelijkheid spelen hierin een belangrijke rol.

De gedachtegang van Anish Kapoor willen we dit jaar meenemen in het thema om artiesten uit te dagen hier experimenteel mee aan de gang te gaan. We zijn gaan zoeken naar momenten, elementen en plekken waar dit soort situaties plaatsvinden. Bij symboliek, werkelijkheid en onwerkelijkheid en verwarring voor de hersenen kom je al snel uit bij een droomwereld. Dit is een fantastisch uitgangspunt voor Nazomer Nachtlicht 2017 omdat deze wereld veel raakvlakken heeft met de ervaring van bezoekers van het evenement. “Een droom is een verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart, als hij of zij slaapt. Dromen komen vooral voor tijdens de remslaap en duren doorgaans tussen de 5 en 10 minuten. Dit is precies even lang als de optredens tijdens Nazomer Nachtlicht. In een droom zou men ook nieuwe ideeën kunnen opdoen omdat de hersenen ‘s nachts totaal anders werken dan overdag: onlogisch, associatief, vindingrijk”.

Deze drie laatste woorden klinken als muziek in de oren voor een kunstenaar: “onlogisch, associatief, vindingrijk”. Veel soorten kunst zijn op het eerste gezicht onlogisch, associatief en blijken later vindingrijk te zijn. Kunst creëert ruimte, ruimte om te denken, te spelen en te werken. Vastgeroeste denkpatronen kunnen even opzij worden gezet en de creatie kan zijn vrije gang gaan. Verder zag men in het verleden dromen als boodschappen van de goden en kende men er een voorspellende functie aan toe. Om de verschillende droomsymbolen te analyseren, waren er droomduiders en droomboeken. Dromen zetten vaak bepaalde dingen in een totaal andere omgeving waardoor situaties surreëel en absurd kunnen voordoen. Maar wellicht is het wanneer je goed kijkt toch niet zo random als je denkt maar zijn er boodschappen en symbolen in te herkennen die je iets willen vertellen van belang.

Omdat Nazomer Nachtlicht altijd de altijd de connectie met de natuur blijft behouden gaan we verschillende symbolen extra uitlichten. Voor de uitvoerende kunst gaan droomdieren ofwel totemdieren als inspiratie dienen. Voor de beeldende kunst zullen natuurlijke symbolische elementen zoals veren,  wolken en bomen en bladeren als leidraad dienen.

 

In Julie zal de kaartverkoop klik voor meer informatie hier.

Project Details